Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa

Powiększ obraz

Wizyta w naszej szkole Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa

 

Dnia 15.10.2010 uczniowie klas pierwszych i drugich zobaczyli przedstawienie pt. „Złośliwości jej królewskiej mości”, natomiast dla ich starszych kolegów (klasy trzecie), aktorzy teatru „Maska” przygotowali spektakl pt. „Czy mam prawo do…?”.

Tematy poruszane w przedstawieniach nie zostały oczywiście wybrane przypadkowo. Spośród bogatej listy propozycji, jakie znalazłam w ofercie krakowskiego teatru zdecydowałam się właśnie na wyżej wymienione z kilku powodów. Chciałam, aby przedstawienia nie tylko zainteresowały naszą najmłodszą widownie swą bajkową fabułą, ale przede wszystkim, aby spełniały cele dydaktyczne. Dlaczego zatem „Złośliwości jej królewskiej mości”? Otóż, wychowawcy nie raz byli świadkami niewłaściwego zachowania swoich wychowanków, którzy czasem prezentują postawy podobnie do tytułowej królewny. Celem przedstawienia było pokazanie na przykładzie historii księżniczki Alicji, jaki los może spotkać kogoś, kto nie jest dobry dla innych ludzi, kto nie pomaga innym, nie umie się dzielić, kto wyśmiewa innych i sprawia im przykrości. W przedstawieniu dzieci mogły zaobserwować, jakie zachowania są dobre, oraz utwierdzić się w przekonaniu, że złe zachowanie nigdy nie popłaca- wcześniej czy później człowieka spotyka za nie kara. Reakcja młodych odbiorców, ich spontaniczne komentarze i odpowiedzi na pytania, jakie kierowali do nich ze sceny aktorzy, przekonują mnie, że przedstawienie zrobiło na dzieciach duże wrażenie. Entuzjastycznie reagowali na zachowania bohaterów, (potępiali i wskazywali jako niewłaściwe złe zachowania królewny), wykazywali się dużą empatią w stosunku do krzywdzonych postaci i potępiali Alicję za to, że tak źle traktuje swoich przyjaciół. Na uwagę zasługuje fakt, iż aktorzy pozostawali w ścisłej interakcji ze swoją widownią, odpowiadali na pytania, radzili ich się jak należy postąpić, co zdecydowanie przynosiło pozytywny skutek- ponieważ nadawało dzieciom poczucie sprawstwa, a co za tym idzie silnie angażowało ich emocje, co jak wiemy pozwala mieć nadzieje, iż morał płynący z historii jaka przydarzyła się Alicji pozostanie w ich pamięci trwałej.

Podobną reakcję można było zaobserwować wśród naszych trzecioklasistów. Głównym tematem podejmowanym w przedstawieniu „Czy mam prawo do…?”, było zagadnienie praw człowieka. Ten jakże trudny temat został przedstawiony za pomocą historii głównego bohatera- Filipa. Chłopiec na własnej skórze przekonał się, ile złego może nieść ze sobą nie przestrzeganie praw innych ludzi. Autorzy przedstawienia w dostosowany do wieku swoich odbiorców sposób pokazali, czym są prawa i obowiązki człowieka. Główny bohater naruszył jedno z tych praw- nie uszanował prywatności swojej koleżanki, złamał tajemnicę korespondencji, i przekonał się jak wielką potęgę ma słowo, zwłaszcza, gdy jest ono użyte niewłaściwie. Celem przedstawienia było pokazanie że ludzie popełniają błędy, ale sztuką jest wzięcie odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę. Czasem dzieci same nie są w stanie poradzić sobie z problemem, są zagubione, przestraszone, mimo to zawsze powinny pamiętać, że nie są same, to jedno z najważniejszych ich praw- do korzystania z opieki ze strony dorosłych (rodziców, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego).

Tematy, jakie podjęto w zaprezentowanych przedstawieniach doskonale wpisują się w plan profilaktyczny naszej szkoły. Historie bohaterów przedstawiają problemy ważne i aktualne. Spójnym mianownikiem jest na pewno przesłanie, iż słowo, jakie kierujemy do drugiego człowieka ma wielką moc. Poprzez naśladownictwo pożądanego zachowania dziecko ma szansę przekonać się na przykładzie własnego życia, że dobro popłaca, a za złe zachowanie spotyka go kara. Dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać z swoim dzieckiem i ciągle pokazywać, na przykładzie choćby bohaterów zaprezentowanych przez teatr „Maska”, ile można  zyskać na co dzień kierując się empatią i szanując prawa innych.

 

                                                                                                  Anna Kaźmierczak

                                                                 (Pedagog szkolny w SP w Suchym Lesie)