Terroryzm, antyterroryzm i zachowanie w czasie ataku terrorystycznego

2 czerwca zorganizowano dla uczniów klas piątych i szóstych spotkanie na temat zagrożeń związanych z atakami terrorystycznymi i sposobów postępowania w sytuacjach, które mogą wydawać się niebezpieczne.

Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień takich, jak emigracja, terroryzm, walka z terroryzmem, sylwetka terrorysty, postępowanie w trakcie ataku terrorystycznego. Prezentacja multimedialna wzbogaciła wiedzę uczniów dotyczącą spraw, o których często słyszy się w ostatnim czasie.

W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość wskazać miejsca, w których mogłyby zostać znalezione podejrzane przedmioty. Ważne jest, aby wszyscy potrafili rozpoznać potencjalne zagrożenie i odpowiednio zachować się, nie stwarzając niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Opuszczenie niebezpiecznego miejsca, powiadomienie o zagrożeniu innych osób oraz zawiadomienie odpowiednich służb to nawyki, które należy kształtować, zarówno u uczniów, jak i pracowników szkoły.

Nie wiemy, czy zetkniemy się z realnym zagrożeniem terrorystycznym, ale musimy nauczyć się postępować tak, aby w trudnych sytuacjach dokonać właściwej oceny, nie ulec panice, nie zostać sparaliżowanym przez strach i zrobić wszystko, aby nikomu nie stała się żadna krzywda. Źle by się stało, gdyby wizja czyhającego na nas niebezpieczeństwa nie pozwalała nam normalnie żyć, uczyć się i pracować. Warto jednak mieć świadomość tego, z czym możemy się spotkać. Pozwoli to nam poczuć się pewniej i zawsze racjonalnie, pragmatycznie zareagować.

Anna Budna