Uchwała Rady Gminy Suchy Las dotycząca planu sieci publicznych szkół i ich obwodów na terenie Gminy Suchy Las.

Uchwała nr LII/495/10 Rady Gminy Suchy Las.