Uczmy się razem żyć

Uczniowie z klasy III D wraz z wychowawcą Joanna Szatan zgłosili się do udziału w kampanii „Uczymy się żyć razem”, która realizowana jest przez WIFOON – Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Jest to cykliczna kampania edukacyjna, której celem jest popularyzacja edukacji włączającej w naszym kraju oraz zmiana postaw społecznych dotyczących osób z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie. Edukacja włączająca nawiązuje do zasady równych szans na wszystkich poziomach edukacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Było to niezwykle pouczające doświadczenia zobaczyć codzienne życie osób niepełnosprawnych, „wcielić” się w ich role i przekonać się, że wcale nie jest im łatwo. Warsztaty miały na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby i choroby innych. Udało się, ponieważ po zajęciach było mnóstwo pytań, chęć kształcenia się a co najważniejsze wzbudziło wśród dzieci dużo empatii.

 

Joanna Szatan
Wychowawca klasy 3d