„Uczniowie klas pierwszych razem z Bezpiecznym Puchatkiem”

 

IMG_4909 IMG_4907 IMG_4906 IMG_4905 IMG_4903 IMG_4902 IMG_4901 IMG_4899 IMG_4897

W listopadzie wszystkie klasy pierwsze Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Celem programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Przez cały tydzień dzieci brały aktywny udział w zajęciach, mających na celu przybliżyć im tematykę bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze,
a także w czasie odpoczynku. Jedne z zajęć pierwszoklasiści spędzili na spacerze wokół szkoły oraz na pobliskim placu zabaw. Podczas spaceru dzieci dokładnie obserwowały teren w pobliżu szkoły, zwracając szczególną uwagę na to czy elementy wyposażenia boiska
i placu zabaw nie zagrażają zdrowiu podczas codziennych zabaw oraz czy oznakowanie pobliskiej drogi zapewnia bezpieczeństwo zarówno pieszym, jak i kierowcom. Ponadto dzieci prowadziły obserwacje w czasie drogi do i ze szkoły, a także podczas różnych zabaw
w domu. Wszystkie zdobyte informacje były następnie szczegółowo omawiane podczas zajęć dydaktycznych w szkole. Część zajęć poświęcono na realizację zabaw i ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa, proponowanych przez książeczki edukacyjne „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, które w ramach programu trafiły do wszystkich pierwszoklasistów. Wykonano również szereg prac plastycznych i przeprowadzono pogadanki, które miały przygotować dzieci do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Jednak zanim wszystkie „pierwszaki” przystąpiły do egzaminu w szkole odbył się apel, podczas którego przedstawiciele każdej klasy zaprezentowali zdobytą wiedzę. Ostatecznie wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami przystąpiły do testu. Jego wyniki potwierdziły sens przystąpienia szkoły do programu, gdyż każda z klas odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie 15 pytań egzaminu!

Edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym, wymagającym dużego zaangażowania ze strony nauczycieli, rodziców oraz samych dzieci. Mamy jednak nadzieję, że dzięki takim akcjom uda się nam wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym pociechom bezpiecznego dzieciństwa.

 

Joanna Perkowska-Szatan