Uroczystość w Łagiewnikach

Uroczystość w Łagiewnikach
1 września br. podczas uroczystości w Łagiewnikach wystąpi m.in.
szkolny zespół wokalny „Andante”i uczniowie grający na flażoletach. Wszyscy
uczniowie, którzy w zeszłym roku śpiewali w zespole oraz dzieci z
flażoletami spotykają się obowiązkowo 1 września na próbie w sali
rytmicznej, po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego i spotkaniu z
wychowawcami klas (ok. godz. 9.15).
Wyjazd do Łagiewnik pod opieką nauczycielki muzyki autokarem spod Urzędu Gminy o godz. 16. Planowany czas uroczystości godz. 17 – 19. Powrót
autokarem.
Małgorzata Lasecka