Uroczystość z okazji Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

„Pamietamy”
Dnia 14 stycznia 2010 r. odbył sie uroczysty apel, przypominający o rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Klasa VIc i VId (pod kierunkiem pani M.Kryńskiej i pani J.Wojciechowskiej)zaprezentowały spektakl słowno-muzyczny o powstaniu.
Grupa uczniów z klasy VId streściła uczniom klas czwartych, piatych i szóstych przebieg walk powstańczych. Dzieci opowidziały o dzielnych poznaniakach, o gwałtownym rozprzestrzenianiu się działań powstańczych na cały region. Kolejne etapy powstania były „komentowane” występami solistów, którzy deklamowaliwiersze wielkopolskich poetów i śpiewali pieśni patriotyczne. Na koniec uroczystości najmłodni uczniowie dostali chorągiewki. Wszyscy uczestnicy zachowywali się godnie i dziekowali brawami.