Uwaga uczniowie i nauczyciele – działaMy!!!

Kolejnym innowacyjnym działaniem naszej szkoły jest zaangażowanie się w ciekawy i twórczy Projekt „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań”
Celem projektu realizowanego w latach 2019-2020 jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań. W projekcie bierze udział 25 placówek.
Co oferuje ten program?:

 1. Utworzenie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela, w których zrealizowany zostanie program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat.
 2. Zorganizowanie warsztatów dla członków SKMO przybliżających tematykę społeczno-obywatelską w tym:
  • warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów obywatelskich
  • warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
  • warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
  • warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego

Działania Szkolnych Klubów Młodego Obywatela:
Każdy Klub zrealizuje trzy zróżnicowane inicjatywy społeczno-obywatelskie, dzięki czemu młodzież będzie mogła sprawdzić się w kilku sytuacjach, rozwijając kreatywność i pomysłowość oraz budując zgranie i wszechstronność zespołu.
Każdy z zespołów będzie miał do zrealizowania następujące działania:

 1. ZORGANIZOWANIE SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO) – Młodzież zorganizuje jedną edycję SBO. Uczniowie będą zgłaszać pomysły i wybrać w głosowaniu projekt, który zostanie wdrożony w szkole (np. zakup produktu istotnego dla społeczności szkolnej, zorganizowanie ciekawego wydarzenia w szkole).
 2. ZORGANIZOWANIE INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – do tych zadań nasi uczniowie zostaną przygotowani podczas warsztatów nt. niepełnosprawności, starości i tworzenia projektów
 3. ORGANIZACJA INICJATYWY SPOŁECZNEJ/OBYWATELSKIEJ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI