Warsztaty przyrodnicze.

8 grudnia br. uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w warsztatach przyrodniczych poświęconych sokołom, sowom i jastrzębiom. W trakcie spotkania uczniowie poznali podstawowe  różnice pomiędzy poszczególnymi grupami ptaków, ich budowę,  zwyczaje, oraz rolę jaką pełnią w przyrodzie. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania, które oczywiście nie pozostały bez odpowiedzi.