Wisława Szymborska

25 – 26  kwietnia br. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie poetyckie poświęcone Wisła

wie Szymborskiej dla klas piątych i szóstych.