Wojewódzki Konkurs Historyczny

HISTORIA – NAUCZYCIELKĄ    ŻYCIA

Wojewódzki Konkurs Historyczny im. Księdza profesora Edwarda Nawrota odbył się

20 października 2012 roku – w Kiekrzu, w Szkole Podstawowej nr 28. Była to jego szósta edycja. Grupa uczniów naszej szkoły zgłosiła również chęć uczestnictwa w nim i zmagania się z tematyką „Polski Jagiellonów”, której to zagadnienia były wyznaczone decyzją organizatorów. Materiał obowiązkowych i dodatkowych lektur obejmował pozycje książkowe przeznaczone edukacją dla gimnazjalistów, który to zakres wybrani uczniowie zobowiązani byli opanować w najwyższym stopniu. Z całego województwa wielkopolskiego zakwalifikowało się do finału przeszło stu młodych pasjonatów historii. Rzędy stołów i krzeseł, znajdujących się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kiekrzu, przypominały obraz niezwykłego egzaminu. W ścisłym gronie finalistów rywalizujących o najwyższą lokatę znalazł się uczeń naszej szkoły – Sebastian Nowotny, z klasy VI B, który musiał „stoczyć zacięty bój” z kolegą dysponującym podobną, ogromną wiedzą z zakresu zadań konkursowych. Naszej radości nie było końca – pierwsze miejsce Sebastiana to wielki sukces – nagroda dla Niego za pracę, wiedzę, pasję i postawę badacza historyka. To również olbrzymia satysfakcja dla całej społeczności szkolnej. W grupie finalistów Konkursu znaleźli się również: Natalia Ankudo – Jankowska z klasy VI B, Julia Kociszewska i Mateusz Pietrucha z klasy VI C, Julia Biegańska, Julia Kaproń i Aleksandra Panek z klasy VI D, oraz najmłodszy – Aleksander Beik z klasy V A, którzy wykazali się wyróżniającymi wynikami w ostatecznej klasyfikacji.
Atmosfera Konkursu stworzona przez organizatorów sprzyja rozwijaniu historycznej pasji.

Serdecznie dziękujemy, gratulujemy, czekamy na kolejną edycję.
Zapraszam do równie licznego udziału w przyszłorocznych konkursowych zmaganiach.

Szkolny Organizator Konkursu

Ewa Groszewska