Wyniki egzaminów klas ósmych 2018-2019

JĘZYK POLSKI

SP nr 1 w Suchym Lesie 70,66

SP nr 2 w Suchym Lesie 71,33

SP w Chludowie 73,63

SP Biedrusko Prywatna 65,91

SP Biedrusko 65,95

ŚREDNIA GMINY 70,11

ŚREDNIA POWIATU 64,09

ŚREDNIA OKRĘGU 60,5

ŚREDNIA KRAJU 63

MATEMATYKA

SP nr 1 w Suchym Lesie 56,63

SP nr 2 w Suchym Lesie 56,03

SP w Chludowie 50,81

SP Biedrusko Prywatna 50,52

SP Biedrusko 45,68

ŚREDNIA GMINY 53,39

ŚREDNIA POWIATU 48,07

ŚREDNIA OKRĘGU 43,07

ŚREDNIA KRAJU 45

JĘZYK ANGIELSKI

SP nr 1 w Suchym Lesie 77,48

SP nr 2 w Suchym Lesie 79,76

SP w Chludowie 64,34

SP Biedrusko Prywatna 68,18

SP Biedrusko 63,97

ŚREDNIA GMINY 73,64

ŚREDNIA POWIATU 64,96

ŚREDNIA OKRĘGU 56,68

ŚREDNIA KRAJU 59