Wyniki ewaluacji całościowej

Po przeprowadzeniu ewaluacji całościowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawiło raport. Zainteresowani mogą go obejrzeć tutaj.