Wyniki loterii fantowej

W loterii fantowej zebrano 1187 zł , które zostały przekazane na konto
Rady Rodziców.