XVI Konkurs Matematyczny

Dnia 28 kwietnia 2016 roku, w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie odbył się finał XVI Międzygminnego Konkursu Matematycznego. Konkurs został organizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego.

Pan Jan Grabkowski, Starosta Poznański, już po raz kolejny objął konkurs honorowym patronatem. Tak samo jak w poprzednich latach, tegoroczny konkurs przebiegał w II etapach. I etap odbył się 11 lutego 2016r. w macierzystych szkołach i brało w nim udział 92 uczniów kl. V i VI szkół podstawowych zgłoszonych do konkursu. Do drugiego etapu zakwalifikowało się łącznie jedenaścioro uczniów ze Szkoły Podstawowej z Czerwonaka, Szkoły Podstawowej nr 2 z Murowanej Gośliny, Zespołu Szkół z Biedruska i Szkoły Podstawowej z Suchego Lasu.

Na uroczystości Starostwo Powiatowe reprezentował pan Tadeusz Pasek, który przed rozpoczęciem finału pogratulował uczniom już zdobytych sukcesów matematycznych i życzył powodzenia w konkursie. Następnie zwiedził szkołę. Duże wrażenie na gościu zrobiło szkolne Muzeum i Izba Pamięci Patrona Szkoły Wojciecha Bogusławskiego. Władze gminne reprezentował Wójt Gminy Suchy Las, pan Grzegorz Wojtera, a szkołę pani dyr. Beata Radomska.

Nagrody książkowe, zakupione na koszt Powiatu Poznańskiego, wręczył pan Tadeusz Pasek i pan Grzegorz Wojtera.

Najlepszym matematykiem w rozwiązywaniu zadań tekstowych okazał się Marcel Rojewski z Zespołu Szkół w Biedrusku. II miejsce uzyskał Bartosz Machiński ze Szkoły Podstawowej z Czerwonaka, a III miejsce zdobyła Zofia Schoennett z Suchego Lasu. Kolejne nagrodzone miejsca zdobyli: Lucjan Alankiewicz i Mateusz Klus z Suchego Lasu, Michał Gedowski z Murowanej Gośliny, Michał Charaszkiewicz i Gabriela Mazurkiewicz z Biedruska, Daniel Wichotowski z Czerwonaka, Daria Sygnecka z Murowanej Gośliny oraz Wiktoria Jaroszewska z Czerwonaka.

Pan wójt i pani dyrektor złożyli gratulacje laureatom i słowa uznania wszystkim uczestnikom za ich wiedzę matematyczną i chęć rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół.

Pani Teresa Błażak podziękowała za współpracę nauczycielom matematyki:
p. Katarzynie Wysockiej z Murowanej Gośliny, p. Agnieszce Fulczyk z Czerwonaka, p. Annie Robakiewicz-Chojnowskiej z Zespołu Szkół w Biedrusku, p. Adrianie Błoch-Drzewieckiej i Magdalenie Łuczak z Suchego Lasu. Serdeczne słowa podziękowania skierowała również do p. Tadeusza Paska, dziękując Władzom Powiatu za sfinansowanie nagród oraz panu Grzegorzowi Wojterze i pani Beacie Radomskiej za udział w uroczystości i wręczenie nagród.

Dyskusje przy kawie, soczku i ciasteczkach zakończyły uroczystość.

 

Odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu

Teresa Błażak