XVII Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycieli matematyki i uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych do uczestnictwa w XVII Konkursie Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie.

Zadaniem konkursowe obejmować będą zagadnienia wynikające z materiału programowego klasy piątej.

Konkurs składał się będzie z dwóch części:

– część pierwsza przeprowadzona będzie 16 lutego 2017 r. w macierzystych szkołach.

– część druga odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie.

Uczniowie, by stanąć do współzawodnictwa, powinni zgłosić chęć udziału w konkursie swoim nauczycielom.

Nauczycieli prosimy o przysyłanie zgłoszeń z listą uczestników do dnia 21 grudnia 2016 r. na adres

Szkoła Podstawowa
w Suchym Lesie
ul. Szkolna 15
62-002 Suchy Las
KONKURS MATEMATYCZNY

Dokładne informacje można uzyskać u p. Teresy Błażak

Tel. (61) 81-25-191

Regulamin konkursu do pobrania.