XX MIĘDZYGMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

Jak co roku zorganizowano potyczki matematyczne szkół podstawowych przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego.

Po raz kolejny pan Jan Grabkowski, Starosta Poznański objął honorowym patronatem konkurs matematyczny.

W poprzednich latach konkurs składał się z dwóch etapów : szkolnego oraz finału w siedzibie SP 1 w Suchym Lesie z uroczystym wręczeniem nagród.

XX Międzygminny Konkurs Matematyczny zmienił nieco swój wygląd z uwagi na zagrożenie COVID 19 , dlatego odbył się tylko etap szkolny, na podstawie którego wyłoniono finalistów.

Tegoroczny konkurs był przeprowadzony 20 lutego 2020r. Brało w nim udział 168 uczniów ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 z Suchego Lasu, Szkoły Podstawowej nr 2 z Suchego Lasu, Zespołu Szkół z Biedruska, Szkoły Podstawowej z Rokietnicy , Szkoły Podstawowej nr 1 z Poznania , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 z Poznania oraz Zespołu Szkół z Chludowa.

Finalistami konkursu zostało dwunastu uczestników, którzy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami – grami planszowymi zakupionymi na koszt Powiatu Poznańskiego.

Nagrody i dyplomy zostały indywidualnie dostarczone do poszczególnych szkół.

Przygotowaniem zadań oraz organizacją konkursu zajmowały się nauczycielki matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie p. Teresa Błażak oraz p. Adriana Błoch-Drzewiecka.

Serdecznie dziękujemy p. J. Grabowskiemu, Staroście Poznańskiemu za honorowy patronat.

Słowa podziękowania kierujemy również do Władz Powiatu Poznańskiego za sfinansowanie nagród oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu i jego przeprowadzenie.

Gratulujemy tegorocznym finalistom wiedzy matematycznej i umiejętności wykorzystania jej przy rozwiązywaniu nietypowych zadań.

Odpowiedzialne za organizację konkursu

Teresa Błażak

Adrian Błoch-Drzwiecka