XXXVII Wojewódzki Turniej Białych Piór

Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jeden długopis i jedna książka może zmienić świat
Malala Yousafzai, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla

XXXVII Wojewódzki Turniej Białych Piór

Zapraszamy uzdolnionych literacko uczniów klas V, VI i VII do udziału w konkursie.

Warunkiem udziału jest napisanie tekstu o dowolnej tematyce oraz dostarczenie go nauczycielowi poloniście w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy teksty poetyckie lub 2 prozatorskie. Dozwolone jest nadesłanie przez jednego uczestnika zarówno prac prozatorskich, jak i poezji. Maksymalna objętość każdej pracy prozatorskiej to 3 strony maszynopisu – czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

Nauczyciele poloniści