Zaczytani w naszej szkole

Od 23.04 do 20.05 klasa 6 b po raz trzeci włącza się z wielką zbiórkę książek. Zbieramy książki w bardzo dobrym stanie, przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (0-100 lat), wydane po 2000 roku.
Zobaczymy, która klasa okaże największe serce i odda najwięcej książek.
Bądźmy zaczytani!!!!!!!

Wielka Zbiórka Książek 2018