Zapraszamy do Szkolnego Muzeum Regionalnego

Powiększ obraz

16 kwietnia 2011 r. zostało otwarte Szkolne  Muzeum Regionalne.  Uroczystego otwarcia  muzeum dokonała dyrektor Beata Radomska przy udziale przedstawicieli uczniów szóstych klas.

W muzeum zgromadzone zostały zbiory pochodzące z dawnego Szkolnego Muzeum oraz Izby Pamięci Narodowej. Warto w tym miejscu  przypomnieć kilka faktów historycznych. Szkolne Muzeum, którego twórcą był  Zenon Pilarczyk, otwarto w 1964r. Mieściło się ono na zapleczu dawnego gabinetu historycznego. Osiem lat później, w 1972 r., z inicjatywy Zenona Pilarczyka oraz Jana i Stefana Rewersów otwarta została Izba Pamięci Narodowej.

Inspiratorem zmian był  Ryszard Chruszczewski, z inicjatywy którego powstał zespół nauczycieli, w którym wiodącą rolę odegrały Małgorzata Piotrowska i Anna Budna.

W prace nad urządzaniem muzeum włączyła się też Ewa Groszewska.

Celem reorganizacji było uwspółcześnienie ekspozycji, przy jednoczesnym zachowaniu dawnej funkcji tego miejsca, które zawsze służyło poznawaniu historii lokalnej i regionalnej, kształtowaniu patriotyzmu oraz odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę . Konieczna była również zmiana nazwy. Przymiotnik „regionalne” oznacza, że prezentowane eksponaty pochodzą również spoza terenu gminy.

Wśród różnorodnych eksponatów w muzeum można obejrzeć m.in. źródła dokumentujące pradzieje: urnę z prochami i naczynia z okresu kultury łużyckiej i pomorskiej, siekierki, młotki i inne narzędzia, pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim, II wojną światową i lokalnym harcerstwem. Zgromadzono też sprzęty codziennego użytku: kołowrotek, patefon, kierzenki, nosidła, lichtarze, stare zegary, żelazka i lampy naftowe… W muzeum znalazł się również element sklepienia kościoła w Chojnicy. Oddzielne gabloty poświęcono historii gminy, szkoły w Suchym Lesie oraz zbiorom numizmatycznym i falerystycznym.

W ostatnim czasie zbiory muzeum wzbogaciły się o nowe eksponaty: mundur harcerski Jana Rewersa oraz wiele innych  pamiątek harcerskich ofiarowanych przez Marię Krasnosielska, której w tym miejscu chcemy serdecznie podziękować.

Osobne podziękowania składamy panu Krzysztofowi Linkowskiemu za przekazanie do muzeum  pamiątek rodzinnych: odrestaurowanej i pięknie oprawionej kopii obrazu swojego dziadka – Władysława Linkowskiego, uczestnika Powstania Wielkopolskiego, który w latach 1930-1939 był komendantem Policji w Suchym Lesie i zginął w 1940r. w obozie koncentracyjnym w Dachau, a także  oprawionej kopii „Patentu dla upamiętnienia zbrojnego ruchu narodowego – Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich”, nadanej W. Linkowskiemu w 1921 r.

                                                                                   Małgorzata Piotrowska,

Ryszard Chruszczewski