Zawód – strażnik gminny

W dniu 27.11.2017 roku gościem naszej szkoły w ramach zajęć z doradztwa zawodowego była Pani Sylwia Szenk, ze Straży Gminnej w Suchym lesie, która przybliżyła młodzieży z klas 7 zawód strażnika gminnego.
Podstawowym zadaniem strażniczki gminnej jest ochrona porządku publicznego i zapewnienie spokoju mieszkańcom danego miasta. Strażnicy kontrolują i w razie potrzeby interweniują w sytuacjach zakłócaniu spokoju czy próbach dewastacji obiektów prywatnych i państwowych. Do nich należy odprowadzanie nietrzeźwych osób do izby wytrzeźwień i odwożenie aresztowanych do komendy Policji. Strażnicy uczestniczą w działaniach zabezpieczających przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych, religijnych, imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Do strażników miejskich należy także kontrolowanie właściwego parkowania pojazdów w mieście.
Pani Sylwia bardzo chętnie odpowiadała na liczne pytania, które padały ze strony młodzieży. Siódmoklasiści pytali między innymi o: najtrudniejszą interwencję?, predyspozycje osobowościowe, jakie powinien mieć strażnik?, o pierwszy dzień w tym zawodzie?, a nawet o egzaminy sprawnościowe. Kilkoro młodych osób wykazało zainteresowanie pracą w tym zawodzie. Bardzo dziękujemy Pani Sylwii Szenk za podzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.