Zebrania dla klas „0” i „I”

W dniu 7 czerwca 2011 r. odbedą się zebrania dla Rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w roku szkolnym  2011/2012:

– godzina 16.00 klasa „O”

– godzina 17.00 klasa „I” – sala gimnastyczna.

Obecność obowiązkowa.