Zebrania z Rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4-6 w dniu 12 września 2011 .

Godz.16:15     klasy 4 e- sala 15, 6b-sala 24

Godz. 17:20    klasy 4a –sala 23, 4b-sala 21, 4c-sala 22,4d-sala 8

                         klasy 5a –sala 13, 5b-sala 7,5c-sala 4,5d-sala 5

                         klasy 6a- sala 6, 6c-sala 15, 6d-sala 12,6e-sala 24

Zebranie Rady Rodziców w dniu 12 września o godz.18 w stołówce.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 0-3 w dniu 12 września 2011 .

Godz.16:20     klasy 1b-sala 7,1e-sala 2,

                        2a-sala 6,2c-sala 3,3a-sala 8, 3c –sala 4, klasa0-sala 9

Godz.17:20 klasa 1a-sala 9

Godz. 17:20 klasa 1c-sala 7,  1 d-sala 2,

 2b –sala 6, 2d –sala 3, 2e-sala 10, 3b-sala 8, 3d-sala 4