Zebranie dla rodziców uczniów klas I i 0

Zebranie dla rodziców klas I i „0”, których dzieci rozpoczynają
naukę w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się 04.06.2012:
Klasy „0” o godzinie 16:30 w sali nr 4
Klasy I o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej.