Zestaw podręczników dla klas 4-8

Zestaw podręczników dla klas 4-8 uczniowie wypożyczają z biblioteki. Podobnie jak w latach ubiegłych, wyjątek stanowi podręcznik do religii, który należy zakupić indywidualnie.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA 4 2019/2020

lp

przedmiot

podręcznik/ćwiczenia

wydawnictwo

tytuł

autorzy

nr dopuszczenia

1.

JĘZYK POLSKI

PODRĘCZNIK

WSiP

Słowa z uśmiechem” Podręcznik Literatura i kultura. Podręcznik – nauka o języku i ortografia

E. Horwath, A. Żegleń

861/1/2017
861/2/2017

 

 

ĆWICZENIA

WSiP

Słowa z uśmiechem”. Zeszyt ćwiczeń Nauka o języku i ortografia

 E. Horwath

 

2.

J. ANGIELSKI

PODRĘCZNIK

Pearson

English Class Poziom A1

Sandy Zervas,Catherine Bright, Arek Tkacz

840/1/2017

 

 

ĆWICZENIA

Pearson

Zeszyt ćwiczeń – Workbook

Liz Kilbey,Catherine Bright

 

3.

MUZYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lekcja muzyki

M.Gromek, G. Kilbach

852/1/2017

4.

PLASTYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Do dzieła!

J.Lukas, K.Onak

903/1/2017

5.

HISTORIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Wczoraj i dziś kl. 4

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch,
Grzegorz Wojciechowski

877/1/2017

6.

PRZYRODA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Tajemnice przyrody

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

863/2017

 

 

ĆWICZENIA

Nowa Era

Tajemnice przyrody

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

 

7.

MATEMATYKA

PODRĘCZNIK

GWO

Matematyka z plusem

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

780/1/2017

 

 

ew. ĆWICZENIA

GWO

Matematyka z plusem wersja B cz1/2

M. Dobrowolska, St. Wojtan, P. Zarzycki

 

8.

INFORMATYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki

Michał Kęska

847/1/2017

9.

TECHNIKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Jak to działa?

L.Łabecki, M.Łabecka

295/1/2017

10.

RELIGIA

PODRĘCZ i ĆWICZ

św. Wojciech

Jestem chrześcijaninem

ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-21-01/10-PO-1/11

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA 5 2019/2020

lp

przedmiot

podręcznik/ćwiczenia

wydawnictwo

tytuł

autorzy

nr dopuszczenia

1.

JĘZYK POLSKI

PODRĘCZNIK

WSiP

Słowa z uśmiechem” – podręcznik: Literatura i kultura, podręcznik: Nauka o języku i ortografia

E. Horwath, A. Żegleń

861/3/2018
861/4/2018

 

 

ĆWICZENIA

WSiP

Słowa z uśmiechem” – zeszyt ćwiczeń. Nauka o języku i ortografia

 

 

2.

J. ANGIELSKI

PODRĘCZNIK

Pearson

English Class poziom A1+

Jayne Croxford, Graham Fruen,Arek Tkacz

840/2/2018

 

 

ĆWICZENIA

Pearson

zeszyt ćwiczeń – Workbook

Jennifer Heath

 

3.

MUZYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lekcja muzyki

M.Gromek, G. Kilbach

852/2/2018

4.

PLASTYKA

PODRĘCZNIK

Now a Era

Do dzieła!

J.Lukas, K.Onak

903/2/2018

5.

HISTORIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Wczoraj i dziś kl. 5

Grzegorz Wojciechowski

877/2/2018

6.

GEOGRAFIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Planeta Nowa

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

906/1/2018

7.

BIOLOGIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Puls życia

Marian Stękas Joanna Stawarz

844/1/2018

 

 

ĆWICZENIA

Nowa Era

Puls życia – zeszyt ćwiczeń

Jolanta Holeczek Jolanta Pawłowska Jacek Pawłowski

 

8.

MATEMATYKA

PODRĘCZNIK

GWO

Matematyka z plusem 5

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

780/2/2018

 

 

ew. ĆWICZENIA

GWO

Matematyka z plusem wersja B cz1/2

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior,St. Wojtan,

 

9.

INFORMATYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lubię to!

M.Kęska

847/2/2018

10.

TECHNIKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Jak to działa?

L.Łabecki,M.Łabecka

295/2/2018

11.

RELIGIA

PODRĘCZ i ĆWICZ

św. Wojciech

Wierzę w Boga

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-22-01/10-PO-1/12

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA 6 2019/2020

lp

przedmiot

podręcznik

wydawnictwo

tytuł

autorzy

nr dopuszczenia

1.

JĘZYK POLSKI

PODRĘCZNIK

WSiP

Słowa z uśmiechem” – podręcznik: Literatura i kultura, podręcznik: Nauka o języku i ortografia

E.Horwath,

A. Żegień

861/5/2019

861/6/2019

 

 

ĆWICZENIA

WSiP

Słowa z uśmiechem” – zeszyt ćwiczeń. Nauka o języku i ortografia

 H.Dobrowolska

U.Dobrowolska

 

2.

J. ANGIELSKI

PODRĘCZNIK

Pearson

English Class A2

S.Zervas

C.Bright

840/3/2019

 

 

ĆWICZENIA

Pearson

English Class A2

J.Heath

C.Bright

 

3.

MUZYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lekcja muzyki

G. Kilbach

M.Grimek

852/3/2019

4.

PLASTYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Do Dzieła!

J.Lukas,K.Onak

903/3/2018

5.

HISTORIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Wczoraj i dziś kl. 6

B.Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

G.Wojciechowski

 

6.

BIOLOGIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Puls życia

Joanna Stawarz,

844/2/2019

 

 

ĆWICZENIA

Nowa Era

Puls życia

 

 

7.

GEOGRAFIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Planeta Nowa

T.Rachwał

R.Malarz

D.Szczypiński

906/2/2019

   

ĆWICZENIA

Nowa Era

     

8.

MATEMATYKA

PODRĘCZNIK

GWO

Matematyka z plusem 6

M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

780/3/2019

 

 

ĆWICZENIA

GWO

Arytmetyka i algebra

Z. Bolałek, M.Dobrowolska

Mysior,Wojtan

 

9.

INFORMATYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lubię to!

M.Kęska

847/3/2018

10.

TECHNIKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Jak to działa?

L.Łabecki,M.Łabecka

295/3/2019

11.

RELIGIA

PODRĘCZ i ĆWICZ

św. Wojciech

Wierzę w Kościół

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-23-01/10-PO-2/13

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA 7 2019/2020

lp

przedmiot

podręcznik/ćwiczenia

wydawnictwo

tytuł

autorzy

nr dopuszczenia

1.

JĘZYK POLSKI

PODRĘCZNIK

WSiP

Myśli i słowa” – podręcznik

E.Nowak, J.Gaweł

895/1/2017

 

 

ĆWICZENIA

WSiP


Zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka

 Z.Czarniecka-Rodzik

 

2.

J. ANGIELSKI -1

PODRĘCZNIK

Pearson

English Class Poziom B1

Suzanne Gaynor,Carolyn Barraclough,Arek Tkacz

840/5/2017

 

 

ĆWICZENIA

Pearson

Workbook – Zeszyt ćwiczeń

Sheila Dignen

 

2.

J. ANGIELSKI -2

PODRĘCZNIK

Pearson

English Class Poziom A2+

Bob Hastings,Stuart Mckinlay,Arek Tkacz

840/4/2017

 

 

ew. ĆWICZENIA

Pearson

Workbook – Zeszyt ćwiczeń

Lynda Edwards

 

3.

JĘZYK NIEMIECKI

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Meine Deutschtour

Ewa Kościelniak – Walewska,Małgorzata Kosacka

838/1/2017

4.

JĘZYK HISZPAŃSKI

PODRĘCZNIK

Klett Polska

Gente Joven cz.1

(Edition revisada)

Arija Encina,Alonso Salles,Matilda Martinez,Neus Sans Bauleanas

870/2/2017

5.

JĘŚYK ROSYJSKI

PODRĘCZNIK

WSZ PWN

Wsio prosto! 1

Barbara Chlebda, Irena Danecka

782/1/2017

6.

MUZYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lekcja muzyki

M.Gromek, G. Kilbach

852/4/2017

7.

PLASTYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Do Dzieła!

M.Lipczyńska,N.Mrozkowiak

903/4/2017

8.

HISTORIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Wczoraj i dziś kl. 7

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz,
Jarosław Kłaczkow

877/4/2017

9.

GEOGRAFIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Planeta Nowa

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

906/3/2017

10.

BIOLOGIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Puls życia

Małgorzeta Jefimow

844/4/2017

 

 

ew. ĆWICZENIA

Nowa Era

Puls życia – zeszyt ćwiczeń

Jolanta Holeczek Barbara Januszewska-Hasiec

 

11.

CHEMIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik Teresa Kulawik

785/1/2017

12.

FIZYKA

PODRĘCZNIK

WSIP

Świat fizyki

pod red. Barbara Sagnowska

821/1/2017

13.

MATEMATYKA

PODRĘCZNIK

GWO

Matematyka z plusem 7

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka

780/4/2017

   

CWICZENIA

GWO

Zeszyt ćwiczeń matematyka z plusem kl. 7

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz

M. Karpiński

 

14.

INFORMATYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lubię to!

G. Koba

847/4/2017

15.

RELIGIA

PODRĘCZ i ĆWICZ

św. Wojciech

Spotkanie ze Słowem

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-31-01/10-PO-1/11

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA 8 2019/2020

lp

przedmiot

podręcznik/ćwiczenia

wydawnictwo

tytuł

autorzy

nr dopuszczenia

1.

JĘZYK POLSKI

PODRĘCZNIK

WSiP

Myśli i słowa” – podręcznik

E.Nowak, J.Gaweł

895/2/2018

 

 

ew. ĆWICZENIA

WSiP

Myśli i słowa” – zeszyt ćwiczeń. Gramatyka i stylistyka

 

 

2.

J. ANGIELSKI -1

PODRĘCZNIK

Pearson

English Class Poziom B1+

Suzanne Gaynor,Carolyn Barraclough,Arek Tkacz

840/6/2018

 

 

ew. ĆWICZENIA

Pearson

Workbook – zeszyt ćwiczeń

Rod Ficker

 

2.

J. ANGIELSKI -2

PODRĘCZNIK

Pearson

Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1

Suzanne Gaynor,Carolyn Barraclough,Arek Tkacz

926/2018

 

 

ew. ĆWICZENIA

Pearson

Zeszyt ćwiczeń

Anita Lewicka,Richard Cowen

 

3.

JĘZYK NIEMIECKI

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Meine Deutschtour

Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

838/2/2018

4.

JĘZYK HISZPAŃSKI

PODRĘCZNIK

Klett Polska

Espacio Joven cz.2 edicion revisada

Arija Encina,Alonso Salles,Matilda Martinez,Neus Sans Bauleanas

w tracie procedury MEN

5.

HISTORIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Wczoraj i dziś kl. 8

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

877/5/2012

6.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Dziś i Jutro

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski

874/2017

7.

GEOGRAFIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Planeta Nowa

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

906/4/2018

8.

BIOLOGIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Puls życia

Beata Sągin Andrzej Boczarowski Marian Stękas

844/3/2018

 

 

ĆWICZENIA

Nowa Era

Puls życia – zeszyt ćwiczeń

Jolanta Holeczek Barbara Januszewska-Hasiec

 

9.

CHEMIA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik Teresa Kulawik Maria Litwin

785/2/2018

 

 

ĆWICZENIA

Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik Teresa Kulawik

 

10.

FIZYKA

PODRĘCZNIK

WSIP

Świat fizyki

pod red. Barbara Sagnowska

821/2/2018

11.

MATEMATYKA

PODRĘCZNIK

GWO

Matematyka z plusem 8

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

780/5/2018

12.

INFORMATYKA

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Lubię to!

G. Koba

847/5/2018

13.

EDU. DLA BEZPIECZ

PODRĘCZNIK

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma

846/2017

14.

RELIGIA

PODRĘCZNIK

św. Wojciech

Aby nie ustać w drodze”,

ks.prof.Jana Szpet i Danuta Jackowiak

 AZ-32-01/10

-90-01/12